Thực tế về điện toán đám mây nguồn mở, Phần 2, Phát triển với đám mây

Michael Galpin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2011

Bạn có thể đã nghe câu nói "Viết một lần, chạy bất kỳ đâu". Nhưng nếu bạn muốn viết một ứng dụng chạy trong đám mây, bạn thực sự phải biết bạn đang làm gì. Đây là Phần 2 của loạt bài "Thực tế về điện toán đám mây nguồn mở", tìm hiểu cách viết một ứng dụng bằng PHP để chạy trên nền tảng điện toán đám mây Aptana. Tìm hiểu một số khác biệt quan trọng về thiết kế giữa một ứng dụng điện toán đám mây và một ứng dụng N tầng truyền thống. Các khái niệm được minh họa bằng một ứng dụng có vẻ đơn giản, sử dụng các công nghệ mã nguồn mở quen thuộc, khai thác những thế mạnh của điện toán đám mây.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=659996
ArticleTitle=Thực tế về điện toán đám mây nguồn mở, Phần 2: Phát triển với đám mây
publish-date=05202011