Những cuộc chiến trình duyệt giữa iPhone và Android, Phần 2, Xây dựng một ứng dụng dựa vào trình duyệt cho iPhone và Android

Sử dụng HTML 5, CSS, JavaScript, Ajax, và jQuery

Frank Ableson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 04 2011

Đây là bài viết thứ hai trong loạt bài hai phần "Những cuộc chiến trình duyệt giữa Android và iPhone" về phát triển các ứng dụng dựa trên trình duyệt cho iPhone và Android. Trong Phần 1, chúng tôi giới thiệu WebKit, máy trình duyệt ở trung tâm của trình duyệt trong iPhone và Android. Trong bài này, chúng ta đi sâu hơn bằng cách xây dựng một ứng dụng quản lý mạng chạy trên cả hai trình duyệt của iPhone và Android. Ứng dụng này trình diễn lưu trữ SQL cục bộ của trình duyệt và Ajax, các công nghệ chủ yếu cho phép trải nghiệm ứng dụng phong phú từ bên trong của trình duyệt di động. Ngoài ra, ứng dụng còn sử dụng thư viện JavaScript phổ biến của jQuery.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=647102
ArticleTitle=Những cuộc chiến trình duyệt giữa iPhone và Android, Phần 2: Xây dựng một ứng dụng dựa vào trình duyệt cho iPhone và Android
publish-date=04152011