Những cuộc chiến trình duyệt giữa iPhone và Android, Phần 1, WebKit đến cứu hộ

Xây dựng một ứng dụng giám sát mạng cho trình duyệt

Frank Ableson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 04 2011

Các thiết bị di động đóng vai trò ngày càng tăng trong cuộc sống hiện tại của chúng ta. Chúng ta sử dụng chúng để giao tiếp. Chúng ta sử dụng chúng để dẫn đường. Chúng ta thậm chí sử dụng chúng như một đèn pin tiện dụng. Khi mà các ứng dụng tùy chỉnh đang rất phổ biến cho các nền tảng iPhone và Android, thì đó là cơ hội trong các ứng dụng Web di động. Đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài hai phần "Những cuộc chiến trình duyệt giữa iPhone và Android" về phát triển các ứng dụng dựa trên trình duyệt cho iPhone và Android. Trong bài này, chúng ta sẽ xây dựng một ứng dụng giám sát mạng đơn giản, chạy trong phạm vi các trình duyệt của máy tính để bàn và cả hai trình duyệt di động.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=647095
ArticleTitle=Những cuộc chiến trình duyệt giữa iPhone và Android, Phần 1: WebKit đến cứu hộ
publish-date=04152011