Nhập môn phát triển ứng dụng Android

Nền vật dụng mã nguồn mở

From the developerWorks archives

Frank Ableson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 01 2011

Android là một môi trường hệ điều hành hoàn chỉnh dựa trên hệ điều hành nhân Linux® V2.6. Lúc đầu, đích triển khai đối với Android là lĩnh vực điện thoại di động, gồm các loại điện thoại thông minh và các loại thiết bị điện thoại kiểu gập chi phí thấp. Tuy nhiên, phạm vi đầy đủ các dịch vụ điện toán của Android và sự hỗ trợ chức năng phong phú của nó có tiềm năng mở rộng vượt ra ngoài thị trường điện thoại di động. Android có thể hữu ích đối với các nền tảng và ứng dụng khác. Trong bài viết này, bạn sẽ được giới thiệu về nền Android và học cách viết mã một ứng dụng Android cơ bản.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=617703
ArticleTitle=Nhập môn phát triển ứng dụng Android
publish-date=01222011