Xây dựng các ứng dụng hòa trộn phía máy chủ với Geronimo và REST

Sử dụng REST, Ajax và Apache Geronimo để xây dựng một ứng dụng hòa trộn cho Twitter và Google Maps

From the developerWorks archives

J. Hanson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 07 2009

Khám phá các kỹ thuật và công nghệ bạn có thể sử dụng để xây dựng một ứng dụng hòa trộn (mashup) bằng cách sử dụng Apache Geronimo, một giao thức dựa trên REST và các dữ liệu từ nhiều nguồn. Ứng dụng hòa trộn kết hợp dữ liệu từ Google Maps và các thông điệp ngắn (tweet) của Twitter để định vị người dùng Twitter khi họ cập nhật trạng thái Twitter của mình.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=406454
ArticleTitle=Xây dựng các ứng dụng hòa trộn phía máy chủ với Geronimo và REST
publish-date=07052009