Phát triển trang web thời gian thực dễ dàng với Meteor

Thực hiện nhanh chóng các ứng dụng hướng dữ liệu đáp ứng gần như ngay lập tức với sự tương tác của người dùng

From the developerWorks archives

David Berube

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 29 10 2013

Vì sự phổ biến của web, thậm chí chỉ cần một sự chậm trễ nhỏ trong việc cung cấp dữ liệu cũng có thể gây khó chịu cho người dùng. Họ muốn dữ liệu được cập nhật ngay lập tức. Thật không may, công nghệ web đã không thể bắt kịp nhu cầu truy cập theo thời gian thực. Trong khi việc truy xuất dữ liệu nhanh chóng được chuẩn hóa vào một vài lớp của Ánh xạ Đối tượng - Quan hệ (Object-Relational Mapping - ORM), thì giao tiếp thời gian thực lại không có giải pháp nào như vậy. Bài viết này bàn về Meteor, một khung cộng tác (framework) JavaScript mới thú vị, nhằm mục đích giải quyết vấn đề này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=950550
ArticleTitle=Phát triển trang web thời gian thực dễ dàng với Meteor
publish-date=10292013