Lập trình game 2D trên HTML5, Phần 4, Sprites

Tiến hành phân vai các nhân vật trong Snail Bait

David Geary

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 10 2013

Trong loạt bài này, David Geary sẽ hướng dẫn bạn từng bước thực hiện trò chơi video HTML5 2D. Sprites — đối tượng đồ họa mà bạn có thể gán các hành vi đến — là một trong những khía cạnh cơ bản nhất và quan trọng của trò chơi video. Trong phần này, bạn sẽ học làm thế nào để thực hiện sprite để tạo nên sự chuyển động của các nhân vật trong Snail Bait.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=948392
ArticleTitle=Lập trình game 2D trên HTML5, Phần 4: Sprites
publish-date=10152013