Cải tiến phát triển CSS với Sass

Kết hợp linh hoạt lập trình với các tính năng

From the developerWorks archives

Alex Starostin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 08 2013

Cú pháp định kiểu tuyệt vời (Sass - Syntactically awesome stylesheets) là một siêu ngôn ngữ và bộ tiền xử lý CSS . Hiểu biết các nguyên tắc của Sass chính là chìa khóa giúp phát trển CSS nhanh hơn và hiệu quả hơn. Sass cung cấp cú pháp CSS đơn giản, gọn nhẹ và mạnh mẽ để tạo ra các stylesheet có thể quản lý được. Bài giới thiệu này cung cấp cho bạn những điều cơ bản của việc sử dụng Sass để cải thiện các stylesheet cho website.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=941460
ArticleTitle=Cải tiến phát triển CSS với Sass
publish-date=08202013