Tự xây dựng tiện ích mở rộng cho trình duyệt web, Phần 2, Xây dựng tiện ích mở rộng trên Firefox

Viết một tiện ích mở rộng cơ bản cho trình duyệt Firefox

Duane O'Brien

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 08 2013

Mỗi trình duyệt đều sẽ có người thích và không thích, những ưu và nhược điểm. Nhưng chúng đều có điểm chung là mọi người ngày càng dành nhiều thời gian để sử dụng chúng. Loạt bài này giúp bạn làm thế nào để xây dựng các tiện ích mở rộng tương tự cho Chrome, Firefox, và Safari. Bạn sẽ tìm hiểu xem làm cách nào để mở rộng mỗi trình duyệt, khó hoặc dễ như thế nào để thực hiện một số tác vụ thông thường, và làm thế nào để phân phối nó. Trong bài viết này, bạn sẽ xây dựng một tiện ích mở rộng cho Firefox.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=941459
ArticleTitle=Tự xây dựng tiện ích mở rộng cho trình duyệt web, Phần 2: Xây dựng tiện ích mở rộng trên Firefox
publish-date=08202013