Tự xây dựng tiện ích mở rộng cho trình duyệt web, Phần 1, Xây dựng tiện ích mở rộng trên Chrome

Viết một phần mở rộng cơ bản cho trình duyệt Chrome

Duane O'Brien

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 06 2013

Mỗi trình duyệt đều có lượng người dùng ủng hộ, bên cạnh đó cũng có những điều tiếng, ưu và nhược điểm. Tuy vậy, chúng cũng có một điểm chung là mọi người càng ngày càng dành nhiều thời gian để sử dụng chúng. Loạt bài này hướng dẫn cho các bạn cách xây dựng một tiện ích mở rộng cơ bản cho các trình duyệt Chrome, Firefox và Safari. Bạn sẽ biết được cách làm thế nào để mở rộng các trình duyệt, mức độ khó dễ khi thực hiện một số thao tác cơ bản và làm thế nào để phân phối tiện ích mở rộng của bạn. Trong khuôn khổ bài viết này, bạn sẽ được hướng dẫn cách xây dựng tiện ích mở rộng cho trình duyệt Chrome.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=936022
ArticleTitle=Tự xây dựng tiện ích mở rộng cho trình duyệt web, Phần 1: Xây dựng tiện ích mở rộng trên Chrome
publish-date=06302013