Lập trình game 2D trên HTML5, Phần 2, Đồ họa và ảnh động

Vẽ vào Canvas và làm cho mọi thứ chuyển động

David Geary

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 04 2013

Trong loạt bài này, chuyên gia HTML5 David Geary sẽ cho bạn thấy cách thực hiện một trò chơi video 2D HTML5 theo từng bước một. Bài này trình bày đồ họa Canvas (khung nền ảnh) và hình ảnh động HTML5. Bạn sẽ thấy cách vẽ đồ họa của trò chơi và cách đưa chúng vào chuyển động. Bạn cũng sẽ học cách tạo hình ảnh động với HTML5, cách cuộn background (nền) và cách tính toán thị sai (parallax) để mô phỏng ba chiều.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=872907
ArticleTitle=Lập trình game 2D trên HTML5, Phần 2: Đồ họa và ảnh động
publish-date=04222013