Làm việc ngoại tuyến với tính năng web storage của HTML5

Sử dụng tính năng web storage để tăng thêm các khả năng làm việc ngoại tuyến

From the developerWorks archives

Kris Hadlock

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 03 2013

HTML5 là một chuẩn HTML mới, hỗ trợ một loạt các chức năng và các kỹ thuật bố cục mới. Nó hỗ trợ đầy đủ các tính năng đa phương tiện, CSS3 và các khả năng vẽ với canvas (Khung nền ảnh) và Scalable Vector Graphics (SVG – Đồ họa vectơ có thể co giãn). HTML5 đưa ra các phần tử ngữ nghĩa mới và cũng cung cấp một cách hợp pháp để tạo ra các ứng dụng web HTML bằng cách sử dụng bộ nhớ đệm của ứng dụng, các mã JavaScript, một phiên bản mới của XMLHttpRequest và một tính năng được gọi là web storage (ND.: web storage là các phương thức và các giao thức của phần mềm ứng dụng web dùng để web storage). Bài này thảo luận về sức mạnh của web storage và tại sao nó lại là một phương thức lưu trữ tốt hơn so với các cookie. Hãy tìm hiểu về các khái niệm cơ bản, sự hỗ trợ của trình duyệt và các đối tượng web storage của HTML5.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=861159
ArticleTitle=Làm việc ngoại tuyến với tính năng web storage của HTML5
publish-date=03122013