Cho phép nhiều người dùng đăng nhập với VNC

Giúp nhiều người dùng truy cập vào một hệ thống Linux từ bất cứ đâu

From the developerWorks archives

Roderick Smith

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 07 03 2013

VNC (Virtual Network Computing) là một công cụ phổ biến để cung cấp truy cập từ xa đến các máy tính. Cấu hình VNC thông thường được tối ưu hóa cho các máy trạm chỉ có một người dùng và việc đăng nhập vào cổng VNC sẽ trực tiếp truy cập vào máy tính của một người dùng duy nhất. Tuy nhiên, điều này gây bất tiện nếu như máy tính có nhiều người dùng. Rất may là bạn có một cách khác để thay thế. Bằng cách kết nối VNC tới một XDMCP server (Linux X Display Manager Control Protocol – Giao thức điều khiển của Trình quản lý hiển thị X của Linux) của máy tính Linux, việc truy cập vào cổng VNC cho phép những người dùng cung cấp các tên và các mật khẩu của mình, qua đó tạo điều kiện cho một VNC server duy nhất có thể xử lý các đăng nhập của nhiều người dùng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=860755
ArticleTitle=Cho phép nhiều người dùng đăng nhập với VNC
publish-date=03072013