Khám phá Linux - một nền tảng máy tính khoa học

Xử lý lượng dữ liệu lớn bằng Sage và Python

From the developerWorks archives

Paul Ferrill

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 26 02 2013

Linux® là một nền tảng tuyệt vời dùng trong máy tính khoa học và thường được cộng đồng học thuật sử dụng cho nhiều nhiệm vụ khác nhau. Trong khi nhiều dự án nguồn mở tập trung vào các ứng dụng cụ thể thì các dự án toán học Sage cung cấp một khả năng giải toán tổng quát hơn. Python là ngôn ngữ chính cho rất nhiều ứng dụng khoa học cấu hình cao nhất, mà bài viết này sẽ thảo luận đến.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=859545
ArticleTitle=Khám phá Linux - một nền tảng máy tính khoa học
publish-date=02262013