Chọn ngôn ngữ lập trình tối ưu

Các nhân tố cần xem xét

From the developerWorks archives

Jerry Reghunadh and Neha Jain

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 01 2013

Có rất nhiều ngôn ngữ lập trình để lựa chọn và điều đó tùy thuộc vào mỗi người--đúng là bạn có thể chọn ngôn ngữ yêu thích của mình hoặc bạn có thể chọn một ngôn ngữ có các nhiều tính năng tốt nhất. Tuy nhiên, đôi khi, các nhân tố khác cũng quan trọng như hiệu năng. Trong bài này, hãy tìm hiểu cách phân tích các nhân tố thích hợp khi chọn một ngôn ngữ lập trình. Một vài kịch bản dự án được nêu lên để minh họa các thông tin khác nhau trong vô số các sự lựa chọn của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=854047
ArticleTitle=Chọn ngôn ngữ lập trình tối ưu
publish-date=01042013