"Tách café" CoffeeScript đầu tiên của bạn, Phần 4: Sử dụng CoffeeScript trên máy chủ

Michael Galpin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 01 2013

Loạt bài này khám phá ngôn ngữ lập trình phổ biến - CoffeeScript, được xây dựng dựa trên JavaScript. CoffeeScript biên dịch thành JavaScript hiệu quả và phù hợp với nhiều hướng dẫn thực hành tốt nhất. Bạn có thể chạy JavaScript trong một trình duyệt web hoặc sử dụng nó với các công nghệ như Node.js dùng cho các ứng dụng máy chủ. Trong các phần trước của loạt bài, bạn đã tìm hiểu về các lợi ích của CoffeeScript, đã thiết lập môi trường phát triển, đã sử dụng nhiều tính năng và đã viết mã phía máy khách cho một ứng dụng thực tế bằng cách sử dụng CoffeeScript. Trong phần cuối cùng của loạt bài này, đây là lúc để viết CoffeeScript phía máy chủ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=854023
ArticleTitle="Tách café" CoffeeScript đầu tiên của bạn: Phần 4: Sử dụng CoffeeScript trên máy chủ
publish-date=01042013