Tìm hiểu Linux - một hệ điều hành và nền tảng đa năng

Giới thiệu Linux, một nền tảng tương thích dùng cho nhiều mô hình

From the developerWorks archives

M. Jones

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 01 2013

Linux có ở khắp mọi nơi. Nếu bạn nhìn kỹ vào điện thoại thông minh nhỏ nhất, đến xương sống ảo của Internet hoặc siêu máy tính lớn nhất và mạnh mẽ nhất, bạn đều thấy Linux. Điều đó không hề là kỳ tích đơn giản căn cứ vào phạm vi của các khả năng được mong đợi từ những nền tảng này. Hãy khám phá Linux và cách mà nó được dùng ở khắp mọi nơi từ các thiết bị lớn đến các thiết bị nhỏ như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=856957
ArticleTitle=Tìm hiểu Linux - một hệ điều hành và nền tảng đa năng
publish-date=01312013