Bảo mật ứng dụng di động

Tìm ra các lỗ hổng với IBM Security AppScan Standard

From the developerWorks archives

Daniel Anderson, Carlos Hoyos, and Nader Nassar

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 23 08 2013

Với sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái di động, ứng dụng bảo mật di động là một mối quan tâm lớn. Những thiết kế ứng dụng di động mới đòi hỏi những cách kiểm tra tốt nhất để đảm bảo dữ liệu được an toàn. Trong bài này, chúng ta khám phá ra nhiều khía cạnh khác nhau về bảo mật trong ứng dụng di động. Với những ví dụ thực tiễn, chúng ta sẽ nghiên cứu cách sử dụng IBM® Security AppScan® Standard với các trạm người dùng từ giả lập đến các thiết bị thật chạy Android và iOS.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=942059
ArticleTitle=Bảo mật ứng dụng di động
publish-date=08232013