Những kịch bản ghi lại các bước kiểm thử ứng dụng máy khách Android trong bộ IBM Rational Performance Tester

From the developerWorks archives

Valerio Pengue

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 09 2013

Cùng với sự phát triển của điện thoại thông minh, ngày càng nhiều những ứng dụng dựa trên nền tảng web cung cấp việc truy cập từ máy khách của thiết bị di động dù nó là một trình duyệt hay một ứng dụng gốc. Trong cả 2 trường hợp, những máy khách có thể sử dụng HTTP như một giao thức mạng mà theo lý thuyết chúng có thể kiểm chứng bằng việc sử dụng những công cụ kiểm tra lượng tải chính (main load-testing). Nhưng hầu hết những sản phẩm hiện tại có sẵn không được xây dựng chức năng để ghi lại việc kiểm tra ứng dụng máy khách trên thiết bị di động. Valerio Pengue giải thích việc sử dụng chương trình giả lập Android như thế nào để cài đặt một framework đơn giản ghi lại việc kiểm tra HTTP trên một ứng dụng Android bằng bộ IBM Rational Performance Tester (thử nghiệm hiệu năng Rational của IBM). Bài viết này dành cho những người dùng Rational Performance Tester từ mức trung bình đến nâng cao.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=944951
ArticleTitle=Những kịch bản ghi lại các bước kiểm thử ứng dụng máy khách Android trong bộ IBM Rational Performance Tester
publish-date=09122013