Di động cho mọi người, Lập trình xử lý cử chỉ trong Android

Cho phép cử chỉ lướt tay trong ứng dụng Android của bạn

Andrew Glover

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 08 2013

Những người dùng di động thường dễ bị phân tâm, hay bận rộn và có những hạn chế, do đó nên xây dựng giao diện cho ứng dụng di động của bạn một cách hợp lý. Andrew Glover thảo luận về các vấn đề quan trọng phân biệt ứng dụng di động với ứng dụng web, sau đó hướng dẫn bạn thông qua việc tạo một giao diện người dùng cho ứng dụng di động sử dụng cử chỉ lướt tay để chuyển hướng thay vì dùng các nút bấm.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=943069
ArticleTitle=Di động cho mọi người: Lập trình xử lý cử chỉ trong Android
publish-date=08302013