Di động cho mọi người, Giới thiệu sơ lược về Android

Khảo sát môi trường lập trình trên Android và xây dựng ứng dụng đầu tiên!

Andrew Glover

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 02 07 2013

Các nền tảng di động rất phong phú với nhiều triển vọng, Android là một nền tảng khả thi và thú vị cho các nhà phát triển. Loạt bài mới này bắt đầu với một giới thiệu về Android được thiết kế đặc biệt cho các nhà phát triển Java™ chỉ mới bắt đầu với lập trình cho điện thoại di động. Tìm hiểu về hệ thống versioning ba lớp của Android (và tìm hiểu lý do tại sao nó quan trọng), sau đó thiết lập môi trường phát triển và xây dựng ứng dụng Android đầu tiên.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=936474
ArticleTitle=Di động cho mọi người: Giới thiệu sơ lược về Android
publish-date=07022013