Xây dựng tính năng nhắn tin di động vào ứng dụng web của bạn

Học cách gửi và nhận tin nhắn từ máy chủ web

From the developerWorks archives

Michael Yuan

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 13 06 2013

Tin nhắn di động, cụ thể là các dịch vụ tin nhắn văn bản (SMS - Short Message Service), là một kênh truyền thông quan trọng để tiếp cận người dùng. Tin nhắn cũng là một phần trọng tâm của những trải nghiệm di động người dùng. Tuy nhiên, việc thực hiện các ứng dụng nhắn tin di động là rất khó và đắt tiền do những rào cản về chi phí khi làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông. Bài viết này nhằm giúp nhận định lại những kiến thức cơ bản của tin nhắn di động, và cùng thảo luận về một số phương pháp tiếp cận kỹ thuật để giải quyết những khó khăn này. Sau bài viết này, bạn sẽ thấy tự tin hơn trong việc kết hợp các tin nhắn văn bản vào các ứng dụng của riêng bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=933894
ArticleTitle=Xây dựng tính năng nhắn tin di động vào ứng dụng web của bạn
publish-date=06132013