Xử lý lỗi trong IBM Worklight adapters

From the developerWorks archives

Bill Paris

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 17 05 2013

Khi các công ty mở rộng dịch vụ của họ lên các thiết bị di động thì những lo ngại về bảo mật dữ liệu, tính linh động và minh bạch dữ liệu cần phải được giải quyết. Framework ứng dụng di động cho IBM® Worklight® có thể giải quyết những lo ngại này thông qua một cơ chế chuyển đổi gọi là adapter. Worklight adapters là những thành phần được triển khai đến máy chủ trên nền tảng di động Worklight để truy cập vào các dịch vụ doanh nghiệp. Chúng đóng vai trò là cầu nối giữa các ứng dụng di động và hệ thống doanh nghiệp, nhận những yêu cầu từ thiết bị di động và trả về thông tin lấy được từ hệ thống. Khi thiết kế các adapter, việc xử lý lỗi là rất quan trọng, cần được suy nghĩ cẩn thận với mục tiêu là cung cấp thông tin lỗi cho các ứng dụng di động một cách rõ ràng và hợp lý để giảm thiểu tính phức tạp của ứng dụng di động. Bài viết này cung cấp cho bạn một số lời khuyên trong việc xử lý lỗi adapter, xuất phát từ những kinh nghiệm thực tế qua quá trình phát triển ứng dụng và adapter trên Worklight.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=930015
ArticleTitle=Xử lý lỗi trong IBM Worklight adapters
publish-date=05172013