Sử dụng IBM Worklight để phát triển ứng dụng lai có thể phát video thông qua HTML5 trên nhiều nền tảng

From the developerWorks archives

Bill Paris, Sreeni Pamidala , and Raghunandan Harithas

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 06 2013

Các doanh nghiệp ngày nay đang chạy đua để mở rộng khả năng tiếp cận hệ thống của họ lên các thiết bị di động, do đó các ứng dụng lai đang ngày càng tận dụng lợi thế đa nền tảng của HTML5. Tuy nhiên, khả năng của HTML5 giảm đi khi chơi video trên nhiều nền tảng, đặc biệt là trên các ứng dụng lai chạy trên Android. Bài này chỉ ra cách bạn có thể giải quyết các vấn đề này và cho phép chơi video thông bằng cách tận dụng khả năng di động lai của IBM Wotklight.® Worklight. Nội dung của bài này trích một phần từ bài báo kỹ thuật IBM WebSphere Developer.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=933522
ArticleTitle=Sử dụng IBM Worklight để phát triển ứng dụng lai có thể phát video thông qua HTML5 trên nhiều nền tảng
publish-date=06102013