Tìm hiểu Linux, 101, Dòng lệnh Linux

Thoải mái sử dụng các lệnh GNU và UNIX

Ian Shields

Last updated: 31 08 2009|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 09 2010

Các giao diện người dùng đồ họa (GUI) là tốt, nhưng để giải phóng hết sức mạnh thực sự của Linux®, thì không có gì thay thế được dòng lệnh. Trong bài này, Ian Shields giới thiệu cho bạn một số tính năng chính của bash shell, nhấn mạnh vào các tính năng quan trọng cho chứng chỉ LPI. Đến cuối bài viết này, bạn sẽ thoải mái sử dụng các lệnh Linux cơ bản như echo và exit, thiết lập các biến môi trường và thu thập thông tin hệ thống. [Hai chú ý đầu tiên sau Liệt kê 8 đã được cập nhật để hiệu chỉnh các mã nhận dạng tiến trình (PID). -Người biên tập.]

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=517887
ArticleTitle=Tìm hiểu Linux, 101: Dòng lệnh Linux
publish-date=08312009