Chẩn đoán Java theo cách của IBM, Phần 1, Giới thiệu công cụ chẩn đoán và theo dõi Java của IBM - Dump Analyzer

Vượt qua những tệp báo lỗi dài vô tận để đi tới trọng tâm của vấn đề

Helen Beeken, Daniel Julin, Julie Stalley, and Martin Trotter

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 10 2013

Các ứng dụng Java™ ngày càng trở nên phức tạp hơn; do đó, việc chẩn đoán các vấn đề bên trong các ứng dụng này là một công việc không hề dễ dàng và có thể cần nhiều công sức đối với một tổ chức dịch vụ bên ngoài (external service organization). Một chỉ dẫn hữu ích và chính xác có thể góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí. Công cụ chẩn đoán và giám sát Java của IBM® - Dump Analyzer là một công cụ thực hiện các phân tích cơ bản đối với một tệp kết xuất hệ thống được định dạng (formatted system dump) và tạo ra một báo cáo ngắn gọn chỉ ra những việc mà bạn cần làm tiếp theo.

Bài viết này giới thiệu Công cụ chẩn đoán và giám sát cho Java của IBM (IBM Diagnostic and Monitoring Tools for Java) - Dump Analyzer và cung cấp một số thông tin cơ bản về các loại vấn đề mà công cụ này có thể chẩn đoán. Nó giải thích kiến trúc được sử dụng để xây dựng nên Dump Analyzer và cung cấp một số suy nghĩ về hướng đi tương lai của công cụ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=947228
ArticleTitle=Chẩn đoán Java theo cách của IBM, Phần 1: Giới thiệu công cụ chẩn đoán và theo dõi Java của IBM - Dump Analyzer
publish-date=10042013