Phát triển Java 2.0, Theo dõi ứng dụng Java với Health Center API, Phần 1

Làm quen với Health Center API

Toby Corbin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 07 2013

Bản phát hành 2.1 của Health Center chứa các tính năng mạnh mẽ cho lập trình giao diện ứng dụng. Thư viện API cho phép những nhà lập trình Java™ nhúng Health Center trong các ứng dụng của họ và khai thác sức mạnh giám sát theo dõi của nó để khắc phục các vấn đề. Trong phần 1 này của bài báo bạn sẽ học về cách sử dụng Health Center API và làm sao để theo dõi tắc nghẽn (deadlock) trong khi chạy ứng dụng Java. Phần 2 sử dụng ứng dụng phát hiện tắc nghẽn được phát triển trong bài báo này và thêm một phương pháp để hiển thị lúc nào ứng dụng chiếm dụng nhiều CPU nhất trong chu kì hoạt động của nó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=939429
ArticleTitle=Phát triển Java 2.0: Theo dõi ứng dụng Java với Health Center API, Phần 1
publish-date=07302013