Tạo động các tài liệu PDF từ ứng dụng Java

Hướng dẫn từng bước làm việc với iText, một thư viện nguồn mở để tạo PDF dễ dàng

From the developerWorks archives

Amit Tuli and Surbhi Agarwal

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 16 04 2013

Nếu ứng dụng của bạn cần tạo động các tài liệu PDF, bạn cần có thư viện iText. Thư viện iText nguồn mở giúp cho việc tạo PDF trở nên dễ dàng. Bài này giới thiệu iText và đưa ra một hướng dẫn từng bước về cách sử dụng nó để tạo ra các tài liệu PDF từ các ứng dụng Java. Chúng tôi tạo ra một ứng dụng ví dụ mẫu để giúp bạn hiểu iText rõ hơn.

30.10.2012 - Các tác giả đã cập nhật bài viết để phản ánh những thay đổi với phiên bản 5.3.0 của iText (bài viết ban đầu đã sử dụng phiên bản 1.3 của iText).

12.12.2012 - Các tác giả đã cung cấp mã ví dụ mẫu đã cập nhật trong tệp JAR có thể tải về. (Xem phần Tải về.)

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=870545
ArticleTitle=Tạo động các tài liệu PDF từ ứng dụng Java
publish-date=04162013