Phát triển Java 2.0, Khai phá Twitter với Objectify-Appengine, Phần 2

Bắt đầu tiến nhanh đến các ứng dụng web của GAE với Gaelyk, JSON và Ajax

Andrew Glover

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 02 05 2013

Google App Engine không chỉ mở rộng quy mô các ứng dụng: nó có thể giúp bạn xây dựng ứng dụng nhanh, bằng cách sử dụng các công cụ mà bạn yêu thích. Andrew Glover gói ghém mô hình miền domain dành cho ứng dụng khai phá Twitter của mình, thêm các móc nối tới việc lập chỉ mục và lưu dữ liệu vào một bộ nhớ đệm. Sau đó ông nối nó với cơ chế cấp phép OAuth của Twitter, các hàng đợi của GAE, một chút JSON và Ajax thông qua thư viện JavaScript được nhiều người ưa thích là JQuery.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=928561
ArticleTitle=Phát triển Java 2.0: Khai phá Twitter với Objectify-Appengine, Phần 2
publish-date=05022013