Phát triển Java 2.0, Bảo đảm an toàn dữ liệu của ứng dụng Java trên điện toán đám mây

Sử dụng mã hóa khóa bí mật để bảo vệ dữ liệu đám mây

Andrew Glover

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 03 2013

An toàn dữ liệu là một mối quan tâm thật sự đối với các tổ chức đang xem xét chọn dùng đám mây, nhưng trong nhiều trường hợp nó chưa phải là vấn đề. Trong bài đăng này về Phát triển Java 2.0, hãy học cách sử dụng mã hóa khóa bí mật và Tiêu chuẩn mã hóa nâng cao (Advanced Encryption Standard) để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm của ứng dụng cho đám mây. Bạn cũng sẽ nhận được một hướng dẫn ngắn về chiến lược mã hóa, rất quan trọng để tối đa hóa hiệu quả của các tìm kiếm có điều kiện trên các kho dữ liệu đám mây phân tán.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Cloud computing
ArticleID=860451
ArticleTitle=Phát triển Java 2.0: Bảo đảm an toàn dữ liệu của ứng dụng Java trên điện toán đám mây
publish-date=03052013