Phát triển Java 2.0, JavaScript dành cho các nhà phát triển Java

Căn bản về biến, kiểu, hàm,... trong Javascript dành cho các lập trình viên Java

Andrew Glover

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 21 02 2013

Từ lâu, các nhà phát triển Java™ đã xem JavaScript như một ngôn ngữ đồ chơi, vừa quá nhẹ để lập trình thực sự và vừa quá vụng về để sử dụng thay thế cho việc tạo kịch bản lệnh. Vậy mà JavaScript vẫn còn đâu đó và nó là cơ sở của các công nghệ web thú vị như GWT và Node.js. Trong bài đăng này về phát triển Java 2.0, Andrew Glover giải thích tại sao JavaScript là một công cụ quan trọng đối với các nhà phát triển Java hiện đại. Sau đó ông sẽ khiến bạn bắt tay vào cú pháp cần dùng để xây dựng các ứng dụng hạng nhất cho các trang web ngày nay, bao gồm cả các biến, các kiểu, các hàm và các lớp của JavaScript.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=858750
ArticleTitle=Phát triển Java 2.0: JavaScript dành cho các nhà phát triển Java
publish-date=02212013