Các tài nguyên Java cần thiết

Một bản liệt kê toàn diện các cuốn sách, các địa chỉ Web, các blog, các sự kiện phải kể đến và nhiều hơn nữa

From the developerWorks archives

Ted Neward

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 05 06 2009

Chẳng bao lâu nữa nền tảng Java™ sẽ làm lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14 của nó và như một tác dụng phụ, khi một ngôn ngữ thành công và có mặt khắp mọi nơi đạt tới mốc lịch sử như thế này, là sự sinh sôi lan rộng của các thư viện, các công cụ và những ý tưởng — phần thưởng thêm này có thể làm cho nhiều người mới đến với ngôn ngữ Java trôi lênh đênh trong một biển tư liệu. Trong bài viết này, tác giả (một người đóng góp không ngừng nghỉ cho cái biển ngập tràn ấy) bẻ lái xuyên qua dòng thủy triều rộng lớn và trình bày một danh sách các nguồn tài nguyên then chốt mà bất kỳ các nhà phát triển Java đầy triển vọng nào nên có.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=395127
ArticleTitle=Các tài nguyên Java cần thiết
publish-date=06052009