Phát triển Java 2.0, Chào Google App Engine

Phát triển ứng dụng Web nhanh chóng bằng cách sử dụng Groovy, Eclipse và JDO

Andrew Glover

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Các giải pháp nguồn mở và các cơ sở hạ tầng vay mượn đang thay đổi đặc điểm của việc phát triển Java™, cho phép bạn cung cấp phần mềm tốt hơn, nhanh chóng hơn và với chi phí thấp. Andrew Glover, khi đặt ra thuật ngữ Java development 2.0 (phát triển Java 2.0) để gói gọn sức mạnh tích lũy của các hiện tượng này, đã khởi đầu một loạt bài viết mới về một số công cụ và công nghệ có liên quan. Bài viết đầu tiên này báo hiệu thời kỳ phát triển Java 2.0 đã tới và giải thích cho bạn cách để có thể làm cho những khái niệm của nó đơm hoa kết trái nhanh chóng với Google App Engine (Máy ứng dụng của Google) cho Java.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=452547
ArticleTitle=Phát triển Java 2.0: Chào Google App Engine
publish-date=12042009