Làm chủ Grails, Grails và Web di động

M là WWW mới

Scott Davis

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 01 2010

Hiện nay, trên thế giới có khoảng 3,3 tỷ người sử dụng điện thoại di động và con số này vẫn đang tăng lên. Trong khi đó, việc truy cập Internet qua điện thoại di động cũng đang tăng lên nhanh chóng. Việc phát triển Web cho điện thoại di động đòi hỏi những yều cầu riêng biệt. Trong bài viết Làm chủ Grails này, Scott Davis sẽ giới thiệu với bạn về cách xây dựng những ứng dụng Grails thân thiện chạy trên điện thoại di động.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=461878
ArticleTitle=Làm chủ Grails: Grails và Web di động
publish-date=01152010