Làm chủ Grails, Các dịch vụ Grails và bản đồ Google

Hòa trộn công nghệ bên ngoài vào trong một ứng dụng Grails

Scott Davis

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 15 01 2010

Scott Davis cho bạn biết làm cách nào bạn có thể nhúng các bản đồ vào một ứng dụng Grails sử dụng những dịch vụ Web và APIs sẵn có miễn phí trong bộ cài đặt mới nhất này của Làm chủ Grails. Ông sử dụng ứng dụng mẫu lập kế hoạch-chuyến đi từ những cài đặt trước và đưa nó tới mức tiếp theo bằng mã địa lí, Các bản đồ Google, và những dịch vụ Grails.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=461870
ArticleTitle=Làm chủ Grails: Các dịch vụ Grails và bản đồ Google
publish-date=01152010