Làm chủ Grails, Xây dựng ứng dụng đầu tiên với Grails

Hãy xem sức mạnh lớn thế nào trong một bộ khung web nhỏ bé này

Scott Davis

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 05 2009

™Các nhà lập trình Java không cần từ bỏ ngôn ngữ yêu thích của họ và các cấu trúc hạ tầng phát triển đang có để thực hiện một khung phát triển web hiện đại mới. Trong lần đăng báo đầu tiên của loạt bài hàng tháng Làm chủ Grails - Mastering Grails, chuyên gia về Java Scott Davis đưa ra Grails và trình diễn làm thể nào để thiết kế ứng dụng Grails đầu tiên của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=390988
ArticleTitle=Làm chủ Grails: Xây dựng ứng dụng đầu tiên với Grails
publish-date=05222009