Máy ứng dụng của Google cho Java, Phần 2: Xây dựng ứng dụng sát thủ

Xây dựng ứng dụng quản lý liên hệ riêng của bạn trong Máy ứng dụng

Rick Hightower

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 05 2010

Toàn bộ ý nghĩa của một nền tảng đám mây giống như Máy ứng dụng của Google (Google App Engine) cho Java™ là ở chỗ có thể tưởng tượng, xây dựng và triển khai các ứng dụng sát thủ có chất lượng chuyên nghiệp có thể mở rộng — không phải phá sản ngân hàng hoặc biến mình thành người mất trí. Trong phần thứ hai của bài viết ba phần của mình giới thiệu về Máy ứng dụng của Google cho Java, Rick Hightower sẽ đưa bạn vượt ra ngoài các ví dụ làm sẵn của Phần 1 bằng một hướng dẫn từng bước để viết và triển khai một ứng dụng quản lý liên hệ đơn giản bằng cách sử dụng Máy ứng dụng cho Java.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=494224
ArticleTitle=Máy ứng dụng của Google cho Java: Phần 2: Xây dựng ứng dụng sát thủ
publish-date=05282010