Máy ứng dụng của Google cho Java, Phần 1: Rồ máy lên!

Xây dựng các ứng dụng sát thủ dựa trên Java, mở rộng được với Máy ứng dụng cho Java

Rick Hightower

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 05 2010

Bạn có nhớ khi mà Máy ứng dụng của Google (Google App Engine) chỉ dành cho những người lập trình Python (Pythonistas) không? Những ngày đen tối. Google Inc đã mở nền tảng điện toán đám mây của mình cho các nhà phát triển Java™ trong tháng 4 năm 2009. Trong loạt bài viết ba phần này, Rick Hightower, một huấn luyện viên và tác giả viết về công nghệ Java giúp bạn bắt đầu với nền tảng tin cậy, vững chãi và đầy vui thú này để phát triển ứng dụng dựa trên Java. Trong bài này, bạn sẽ có được một tổng quan về lý do tại sao Máy ứng dụng của Google cho Java có thể là nền tảng để tiếp tục phát triển những ứng dụng sát thủ (N.D: “killer app” tiếng lóng của các lập trình viên, để chỉ một ứng dụng được viết tài tình, đặc biệt hữu ích, hàm ý nó giống như các sát thủ đối với người chơi những trò chơi điện tử), có khả năng mở rộng cao của bạn, sau đó bắt đầu sử dụng các trình cắm thêm (Plugin) của Google cho Eclipse để xây dựng hai ứng dụng ví dụ: một dựa trên bộ công cụ Web của Google (Google Web Toolkit - GWT) và một dựa trên API Servlet của Java. Bạn sẽ tự mình tìm hiểu Máy ứng dụng của Google cho Java làm nên sự khác biệt như thế nào, cả trong việc xây dựng một ứng dụng từ đầu lẫn trong việc triển khai nó dành cho số người truy cập lên đến năm triệu. (Và đó mới chỉ là phiên bản miễn phí.)

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=494223
ArticleTitle=Máy ứng dụng của Google cho Java: Phần 1: Rồ máy lên!
publish-date=05282010