Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần, Thiết kế dựa theo thử nghiệm, Phần 1

Cho phép thử nghiệm để điều khiển và cải tiến thiết kế của bạn

Neal Ford

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2009

Hầu hết các nhà phát triển nghĩ rằng phần mang lại lợi ích nhất của việc áp dụng phát triển dựa theo thử nghiệm (TDD) là các thử nghiệm. Tuy nhiên, khi đã thực hiện đúng, TDD cải thiện thiết kế tổng thể của mã lệnh của bạn. Bài viết này trong loạt bài kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần thông qua một ví dụ mở rộng sẽ chỉ ra thiết kế có thể rõ nét dần từ các mối quan tâm nổi lên sau các thử nghiệm như thế nào. Việc thử nghiệm chỉ là hiệu quả phụ của TDD; phần quan trọng là làm thế nào để nó thay đổi mã lệnh của bạn cho tốt hơn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=390986
ArticleTitle=Kiến trúc tiến hóa và thiết kế nổi dần: Thiết kế dựa theo thử nghiệm, Phần 1
publish-date=05202009