Động lực học lập trình Java, Phần 1, Các lớp Java và việc nạp các lớp

Quan sát các lớp và những gì xảy ra khi chúng được một JVM nạp

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Hãy xem xét những gì xảy ra ở hậu trường về việc thực hiện ứng dụng Java của bạn trong loạt bài viết mới về các khía cạnh động của lập trình Java. Chuyên gia Java doanh nghiệp Dennis Sosnoski đưa ra tin số dẻo về định dạng lớp nhị phân Java và những gì xảy ra với các lớp bên trong JVM. Trong bài này, ông còn trình bày các vấn đề nạp lớp nằm trong phạm vi từ số lượng các lớp cần thiết để chạy một ứng dụng Java đơn giản đến các xung đột trình nạp lớp, mà chúng có thể gây ra các vấn đề trong J2EE và các kiến trúc phức tạp tương tự.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=452537
ArticleTitle=Động lực học lập trình Java, Phần 1: Các lớp Java và việc nạp các lớp
publish-date=12042009