Động lực học lập trình Java, Phần 6, Các thay đổi hướng-khía cạnh với Javassist

Sử dụng Javassist cho các phép chuyển đổi tìm kiếm-và-thay thế bytecode

Dennis Sosnoski

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Nhà tư vấn Java Dennis Sosnoski dành những điều tốt nhất cho phần cuối trong ba phần trình bày của ông về khung công tác Javassist. Lúc này ông cho thấy cách hỗ trợ tìm kiếm-và-thay thế Javassist khiến cho việc chỉnh sửa Java bytecode trên thực tế dễ dàng như một lệnh Thay thế Tất cả (Replace All) của trình soạn thảo văn bản. Bạn có muốn nộp báo cáo tất cả được viết vào một trường cụ thể hoặc nối một sự thay đổi cho một tham số được chuyển vào một cuộc gọi phương thức không? Javassist thực hiện nó rất dễ dàng và Dennis sẽ cho bạn cách làm.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=452533
ArticleTitle=Động lực học lập trình Java, Phần 6: Các thay đổi hướng-khía cạnh với Javassist
publish-date=12042009