Ajax cho các nhà phát triển Java, Khảo sát bộ công cụ Web của Google

Phát triển các ứng dụng Ajax từ một cơ sở mã Java

Philip McCarthy

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Google Web Toolkit (GWT-Bộ công cụ Web của Google) mới được phát hành là một bộ toàn diện về các API và các công cụ cho phép bạn tạo các ứng dụng Web động gần như hoàn toàn trong mã Java™. Philip McCarthy quay lại loạt bài Ajax cho các nhà phát triển Java được ưa thích của mình để cho bạn thấy GWT có thể làm gì và giúp bạn quyết định xem nó có đúng với bạn không. (Lưu ý: bạn có thể tải về tệp ZIP đã cập nhật có chứa mã nguồn của bài viết này.)

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java, Nguồn mở
ArticleID=452529
ArticleTitle=Ajax cho các nhà phát triển Java: Khảo sát bộ công cụ Web của Google
publish-date=12042009