Ajax cho các nhà phát triển Java, Tuần tự hóa đối tượng Java cho Ajax

Năm cách để tuần tự hóa dữ liệu trong các ứng dụng Ajax

Philip McCarthy

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 04 12 2009

Nếu bạn đang tiến hành phát triển Web ™ bằng cách sử dụng JavaScript và XML không đồng bộ (Ajax), thì việc phân phát dữ liệu từ máy chủ cho máy khách có lẽ là mối quan tâm hàng đầu của bạn. Trong bài viết thứ hai trong loạt bài Ajax for Java developers này, Philip McCarthy cùng bạn qua năm cách tiếp cận để tuần tự hóa đối tượng Java và cung cấp cho bạn tất cả các thông tin bạn cần để chọn định dạng và công nghệ dữ liệu thích hợp tốt nhất cho ứng dụng của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Công nghệ Java
ArticleID=452519
ArticleTitle=Ajax cho các nhà phát triển Java: Tuần tự hóa đối tượng Java cho Ajax
publish-date=12042009