Làm thế nào để cải thiện hiệu năng của các chương trình gọi các hàm toán học

Lợi dụng véc tơ hóa tự động của trình biên dịch XL C/C++ hoặc XL Fortran của IBM

From the developerWorks archives

Robert Enenkel and Daniel Zabawa

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 28 05 2011

Bài viết này giới thiệu các thư viện toán học hiệu năng cao MASS của IBM và giải thích cách hưởng lợi từ chúng — mà không cần thay đổi chương trình mã nguồn — nhờ sử dụng khả năng véc tơ hóa tự động của các trình biên dịch XL C/C++ và XL Fortran của IBM®. Sau khi giới thiệu khái niệm về vector hóa tự động và các tùy chọn trình biên dịch có liên quan, một trường hợp nghiên cứu của một chương trình biến đổi Phu ri ê rời rạc được đưa ra làm một ví dụ thực tế về véc tơ hóa tự động.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Rational
ArticleID=661146
ArticleTitle=Làm thế nào để cải thiện hiệu năng của các chương trình gọi các hàm toán học
publish-date=05282011