Soạn thảo bằng các khuôn mẫu Word và Writer của developerWorks

Hướng dẫn từng bước cho các tác giả tạo ra các bài viết và tài liệu hướng dẫn để xuất bản trên developerWorks

From the developerWorks archives

Ian Shields

Last updated: 21 03 2009|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 09 2009

Chào mừng các tác giả! Bài viết này chỉ cho bạn cách chuẩn bị các bài viết và tài liệu hướng dẫn kỹ thuật bằng tiếng Anh để xuất bản trên trang web toàn thế giới developerWorks bằng cách sử dụng bộ soạn thảo Word của Microsoft® hoặc bộ soạn thảo Writer trong OpenOffice. Các bước này thật đơn giản. Bạn tải về gói phần mềm các khuôn mẫu của chúng tôi dùng cho Word hay Writer, điền vào các trường trong khuôn mẫu, và sau đó soạn bài viết hay hướng dẫn của bạn theo các chỉ dẫn trong khuôn mẫu. Các lời khuyên về soạn thảo nội dung của bạn và gửi chúng đến ban biên tập developerWorks cũng được gộp trong bài viết này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=427457
ArticleTitle=Soạn thảo bằng các khuôn mẫu Word và Writer của developerWorks
publish-date=03212009