Kết quả thi tìm hiểu developerWorks, tháng 12 năm 2011

Mời các bạn tham gia

From the developerWorks archives

Ms. Nguyễn Tấn Thư Diễm

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 03 01 2012

Đây là cuộc thi được tổ chức hàng tháng, nhằm mục đích động viên các lập trình viên, các sinh viên tìm hiểu sản phẩm và công nghệ của IBM trên trang developerWorks tiếng Việt, đồng thời tham gia "trang mạng xã hội" của các nhà phát triển phần mềm My developerWorks.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=783739
ArticleTitle=Kết quả thi tìm hiểu developerWorks, tháng 12 năm 2011
publish-date=01032012