Giới thiệu Tính sẵn sàng cao và Kết nối trong suốt của IBM solidDB

From the developerWorks archives

Sami Salkosuo

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 08 2011

IBM® solidDB® là một đề xuất cơ sở dữ liệu trong bộ nhớ hiệu năng cao được tối ưu hóa cho tốc độ và tính sẵn sàng. Bài viết này tập trung riêng vào khả năng sẵn sàng bằng cách giới thiệu cho bạn về các tính năng kết nối trong suốt (TC) và tính sẵn sàng cao (HA) của solidDB. Bài viết này cũng bàn về những lợi ích mà các tính năng này cung cấp và cách chúng ảnh hưởng đến hiệu năng. Nó cũng cho bạn thấy cách cấu hình các tính năng, mô tả một ứng dụng thử nghiệm và đem đến cho bạn một video trình diễn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=752607
ArticleTitle=Giới thiệu Tính sẵn sàng cao và Kết nối trong suốt của IBM solidDB
publish-date=08182011