Nâng cao tính thấu đáo nghiệp vụ và khả năng mở rộng của dữ liệu XML với các đặc tính pureXML của DB2 phiên bản mới 9.7

From the developerWorks archives

Matthias Nicola and Cynthia Saracco

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 06 11 2009

Các tính năng mới về thiết kế, quản trị và về phát triển cơ sở dữ liệu cho pureXML đã có sẵn tại cơ sở dữ liệu DB2® phiên bản 9.7 của IBM cho các hệ điều hành Linux®, UNIX® và Windows®, (được công bố ngày 22 tháng Tư 2009). Bạn hãy tìm hiểu thêm về cách các công nghệ này có thể giúp các công ty tích hợp dữ liệu XML một cách hiệu quả hơn vào các môi trường kinh doanh thông minh như thế nào và làm sao các công ty có thể đối phó với khối lượng dữ liệu XML ngày càng tăng lên. Bài viết này tóm tắt các khả năng mới của pureXML, giải thích cách chúng có thể được sử dụng và thảo luận về một kịch bản ứng dụng mẫu.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management, Nguồn mở
ArticleID=444918
ArticleTitle=Nâng cao tính thấu đáo nghiệp vụ và khả năng mở rộng của dữ liệu XML với các đặc tính pureXML của DB2 phiên bản mới 9.7
publish-date=11062009