Giới thiệu IBM solidDB Universal Cache 6.3, Phần 1, Bắt đầu với solidDB Universal Cache 6.3

Lưu vào bộ nhớ nhanh dữ liệu trong bộ nhớ để có tốc độ tối đa

Paul Read

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 11 12 2009

Trong Phần 1 của loạt bài hai phần này, hãy xem giới thiệu về giải pháp solidDB Universal Cache của IBM (IBM solidDB Universal Cache) và các bộ phận cấu thành của nó, và tìm hiểu về các yêu cầu hệ thống cơ sở và kiến trúc của một giải pháp. Hãy bắt đầu với giải pháp IBM® solidDB® Universal Cache và một cơ sở dữ liệu phụ trợ IBM DB2® dùng cho Linux®, UNIX® và Windows®. Phần 2 của loạt bài này cung cấp cho bạn kiến thức cơ sở để cài đặt và thiết lập IBM solidDB với DB2 dùng LUW.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=455543
ArticleTitle=Giới thiệu IBM solidDB Universal Cache 6.3, Phần 1: Bắt đầu với solidDB Universal Cache 6.3
publish-date=12112009