Tích hợp khai phá dữ liệu trong InfoSphere Warehouse với việc tạo báo cáo Cognos của IBM, Phần 4, Phân đoạn khách hàng với InfoSphere Warehouse và Cognos

Nối tất cả lại cho nó

Benjamin Leonhardi, Christoph Sieb, and Dr. Michael Wurst

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 24 06 2011

Trong các bài viết trước của loạt bài này, bạn đã tìm hiểu các kỹ thuật khác nhau để tích hợp Khai phá dữ liệu InfoSphere Warehouse và các báo cáo Cognos đơn giản. Bài viết cuối cùng này hướng dẫn cho bạn cách sử dụng một số kỹ thuật tích hợp tương tự để tạo ra một báo cáo phức tạp hơn, tập trung vào nhiệm vụ phân đoạn khách hàng. Phân đoạn khách hàng cho phép các công ty phân cụm các khách hàng của họ thành các nhóm đặc trưng. Một vấn đề quan trọng của nhiệm vụ này là giải thích cho người sử dụng ý nghĩa của các đoạn khách hàng riêng rẽ. Các báo cáo Cognos tương tác có thể giúp bạn làm điều này. Bài viết này sử dụng ví dụ theo từng bước một, để dạy cho bạn cách tạo một báo cáo hiển thị trực quan các số liệu thống kê cụm và, vì thế, cho phép bạn tìm ra các khách hàng nào là đặc biệt trong một đoạn cụ thể. Bài viết cũng cho bạn thấy cách cho phép truy vấn ngược (ND: drill-through là một tính năng cho phép người dùng từ báo cáo tổng hợp tìm ngược về tận bản ghi dữ liệu gốc. Sau đây gọi là truy vấn ngược) để truy cập vào các thông tin chi tiết của khách hàng riêng biệt trong một phân đoạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Information Management
ArticleID=682316
ArticleTitle=Tích hợp khai phá dữ liệu trong InfoSphere Warehouse với việc tạo báo cáo Cognos của IBM, Phần 4: Phân đoạn khách hàng với InfoSphere Warehouse và Cognos
publish-date=06242011